Harmonogram zajęć


HARMONOGRAM ZAJĘĆ W INSTYTUCIE LITURGICZNYM W ROKU 2019/2020

I SEMESTR

Środa

8.00-9.30 - Triduum Paschalne (historia i teologia) – ks. dr hab. J. Mieczkowski
9.45-11.15 - Język liturgiczny – s. dr hab. A. Sielepin, prof. UPJPII
11.30-13.00 - Język łaciński (rok I) – mgr A. Caba
13.15-14.45 - Historia teologii liturgii – s. dr hab. A. Sielepin, prof. UPJPII
15.00-16.30 - Geneza i znaczenie chrześcijańskiego świętowania – ks. dr hab. J. Superson

Czwartek

8.00-9.30 - Metodologia ogólna – ks. prof. dr hab. A. Baron
9.45-11.15 - Homiletyczna analiza perykop biblijnych – ks. prof. dr hab. W. Przyczyna
11.30-13.00 - Seminarium naukowe
13.15-14.45 - Słuchacz i głosiciel Słowa Bożego – ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, ks. prof. dr hab. H. Sławiński
15.00-16.30 - Od homilii synagogalnej do homilii chrześcijańskiej – ks. prof. dr hab. H. Sławiński
16.45-18.15 - Przepowiadanie a sakramentalia – ks. dr hab. W. Ostafiński
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W INSTYTUCIE LITURGICZNYM W ROKU 2018/2019


II SEMESTR

Środa

9.45-11.15 – Pneumatologia liturgiczna – s. dr hab. A. Sielepin CHR, prof. UPJPII
11.30-13.00 – Język łaciński I-II rok – mgr A. Caba
13.15-14.45 – Historia liturgii w epokach kulturowych – ks. dr K. Litawa
15.00-16.30 – Przestrzeń liturgiczna w Kościele Rzymskokatolickim – ks. dr hab. Jarosław Superson SAC


Czwartek

8.00-9.30 – Metodologia szczegółowa: teologia liturgiczna (s. dr hab. A. Sielepin, prof. UPJPII), teologia homiletyczna (ks. prof. dr hab. W. Przyczyna)
9.45-11.15 – Przepowiadanie misyjne i rekolekcyjne – ks. prof. dr hab. W. Przyczyna
11.30-13.00 – Seminaria naukowe
13.15-14.45 – Przestrzeń i muzyka sakralna w:
– judaizmie – dr Alicja Maślak-Maciejewska
– tradycji bizantyjskiej – ks. dr hab. P. Nowakowski , prof. UPJPII
– tradycjach protestanckich – ks. dr R. Pracki
15.00-16.30 – Przepowiadanie pasyjne – ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII

Terminy zajęć:
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna - wykład "Przestrzeń i muzyka sakralna" 13 czerwca.
dr Alicja Maślak-Maciejewska - 7 marca, 14 marca i 21 marca.
ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII – 28 marca, 4 kwietnia, 11 kwietnia, 9 maja i 16 maja.
ks. dr Roman Pracki – 29 listopada, 6 grudnia i 10 stycznia.


SEMESTR I

ŚRODA
8.00-9.30 - Sakramenty uzdrowienia (historia, liturgia i teologia) - ks. dr hab. Janusz Mieczkowski
9.45-11.15 - Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej - s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
11.30-13.00 - Język łaciński (rok I/II) - mgr A. Caba
13.15-14.45 - Sakramenty w służbie komunii (historia, liturgia i teologia) - ks. dr hab. J. Superson SAC
15.00-16.30 - Przepowiadanie chrzcielne - ks. prof. dr hab. W. Przyczyna
16.45-18.15 - Historia ksiąg liturgicznych - ks. dr Karol Litawa

CZWARTEK
8.00-9.30 - Metodologia ogólna teologii - ks. prof. dr hab. A. Baron
9.45-11.15 - Kulturowe uwarunkowania przepowiadania słowa Bożego - ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII / ks. prof. dr hab. W. Przyczyna
11.30-13.00 - seminaria naukowe
13.15-14.45 - Celebracja sakramentów w tradycji prawosławnej – ks. prof. dr J. Tofiluk
- Celebracja sakramentów w katolickich Kościołach wschodnich – ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII
- Celebracja sakramentów w tradycjach protestanckich – ks. dr R. Pracki
15.00-16.30 - Przepowiadanie ślubne i pierwszokomunijne - ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII


Terminy zajęć:
ks. prof. dr J. Tofiluk - 8 i 15 listopada w blokach 4-godzinnych
ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII – 18 października i 13 grudnia w blokach 4-godzinnych
ks. dr Roman Pracki – 29 listopada, 6 grudnia i 10 stycznia.

ks. dr hab. H. Sławiński - w dniach 4, 11 października, 22 listopada oraz 17 stycznia zajęcia od godz. 13.15 w bloku czterogodzinnym. W pozostałe czwartki zajęcia od godz. 15.00.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W INSTYTUCIE LITURGICZNYM W ROKU 2017/2018

SEMESTR II
ŚRODA

08.00-09.30 - Przepowiadanie pogrzebowe – ks. prof. dr hab. W. Przyczyna
09.45-11.15 - Eucharystia: ofiara, obecność, uczta – s. dr hab. A. Sielepin, prof. UPJPII
11.30-13.00 - Język łaciński – rok I i II – mgr A. Caba
13.15-14.45
15.00-16.30 - Modlitwy eucharystyczne mszału rzymskiego – ks. dr K. Litawa
16.45-18.15 - Ars celebrandi – ks. dr S. Mieszczak

CZWARTEK
8.00-9.30 - Ars docendi – ks. dr hab. W. Ostafiński
09.45-11.15 - Komunikacja duszpasterska – ks. prof. dr hab. W. Przyczyna
11.30-13.00 - Seminarium naukowe
13.15-14.45 - Pascha w judaizmie – mgr Ewa Gordon
- Boża Liturgia w tradycji bizantyjskiej – ks. prof. dr J. Tofiluk
- Eucharystia katolickich Kościołów wschodnich – ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII
- Wieczerza Pańska w tradycjach protestanckich – ks. dr R. Pracki
15.00-16.30 - Przepowiadanie eucharystyczne – ks. dr. hab. H. Sławiński, prof. UPJPII
16.45-18.15 - Anafory wschodnie – ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII

Terminy zajęć:
mgr E. Gordon – 8, 15, 22 marca
ks. prof. dr J. Tofiluk - 19 i 26 kwietnia w blokach 4-godzinnych
ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII – 1 marca, 5 i 12 kwietnia
ks. dr Roman Pracki – 17 i 24 maja, 7 czerwca

ks. dr hab. H. Sławiński - zajęcia w dniach 10 maja - 14 czerwca w blokach 4-godzinnych

Ars docendi: wykład obowiązkowy dla doktorantów I roku liturgiki i homiletyki
SEMESTR I
ŚRODA
8.00-9.30 - Triduum Paschalne (historia i teologia) - ks. dr hab. Janusz Mieczkowski
9.45-11.15 -
11.30-13.00 - Język łaciński (rok I/II) - mgr A. Caba
13.15-14.45 - Historia teologii liturgii - s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
15.00-16.30 - Geneza i znaczenie chrześcijańskiego świętowania - ks. dr hab. J. Superson SAC

CZWARTEK
8.00-9.30 - Metodologia ogólna teologii (I rok) - ks. prof. dr hab. A. Baron, ks. prof. dr hab. T. Dzidek
9.45-11.15 - Homiletyczna analiza perykop biblijnych - ks. prof. dr hab. W. Przyczyna
11.30-13.00 - seminaria naukowe
13.15-14.45 - Od liturgii synagogalnej do chrześcijańskiej liturgii słowa - ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII
15.00-16.30 - Sługa i słuchacz słowa Bożego - ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna / ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII
16.45-18.15 - Przepowiadanie a sakramentalia - ks. dr hab. W. OstafińskiHARMONOGRAM ZAJĘĆ W INSTYTUCIE LITURGICZNYM W ROKU 2016/2017

SEMESTR II
ŚRODA
9.45-11.15 – Pneumatologia liturgiczna – s. dr hab. A. Sielepin, prof. UPJPII (Bern3 216)
11.30-13.00 – Język łaciński (rok I/II) – mgr M. Grzelak / mgr B. Frontczak (Fran1 025 i 228a)
13.15-14.45 – Przepowiadanie rekolekcyjne – ks. dr hab. W. Ostafiński (Bern3 216)
15.00-16.30 – Historia liturgii w epokach kulturowych – ks. dr S. Mieszczak (Bern3 216)
16.45-18.15 – Przestrzeń liturgiczna w Kościele Rzymskokatolickim – ks. dr hab. J. Superson (Bern3 215)
18.30-20.00 – Ars docendi – ks. dr hab. Witold Ostafiński (Fran1 301)

CZWARTEK
8.00-9.30 – Metodologia szczegółowa - ks. prof. dr hab. M. Ostrowski, ks. dr hab. J. Dziedzic, prof. UPJPII, s. dr hab. A. Sielepin, prof. UPJPII, ks. prof. dr hab. W. Przyczyna (Fran1 301)
9.45-11.15 – Przepowiadanie misyjne – ks. prof. dr hab. W. Przyczyna (Bern3 216)
11.30-13.00 – Seminarium naukowe: teologia homiletyczna, teologia liturgiczna, komunikacja religijna
13.15-14.45 Przestrzeń i muzyka sakralna w:
– judaizmie – mgr E. Gordon (Bern3 215)
– tradycji bizantyjskiej – ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII
– tradycjach protestanckich – ks. dr R. Pracki
15.00-16.30 – Przepowiadanie pasyjne – ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII (Bern3 215)

Terminy zajęć:
mgr E. Gordon – 9, 16, 23 marca
ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII – 2 marca, 30 marca, 6 kwietnia, 20 kwietnia, 27 kwietnia
ks. dr Roman Pracki – 11 maja, 18 maja, 25 maja, 1 czerwca
Ars docendi: wykład obowiązkowy dla doktorantów I roku liturgiki i homiletyki

SEMESTR I
ŚRODA
8.00–9.30 – Sakramenty uzdrowienia (historia, liturgia i teologia) – ks. dr hab. J. Mieczkowski (Fran1 040)
9.45–11.15 – Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej – s. dr hab. A. Sielepin, prof. UPJPII (Bern3 214)
11.30–13.00 – Język łaciński rok I/II – mgr M. Grzelak / mgr B. Frontczak (Fran1 015 i 023)
13.15–14.45 – Przepowiadanie pierwszokomunijne – ks. dr hab. W. Ostafiński (Fran1 040)
15.00–16.30 – Sakramenty w służbie komunii (historia, liturgia i teologia) – ks. dr hab. J. Superson (Fran1 015)
16.45–18.15 – Przepowiadanie ślubne – ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII (Bern3 205)

CZWARTEK
8.00–9.30 – Metodologia ogólna teologii – ks. dr hab. A. Baron, prof. UPJPII (Bern3 216)
9.45–11.15 – Przepowiadanie chrzcielne – ks. prof. dr hab. W. Przyczyna (Fran1 015)
11.30–13.00 – Seminarium naukowe: teologia homiletyczna, teologia liturgiczna
13.15–14.45 – Celebracja sakramentów w tradycji prawosławnej – ks. dr J. Tofiluk, prof. ChAT (Fran1 015)
Celebracja sakramentów w katolickich Kościołach wschodnich – ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII
Celebracja sakramentów w tradycjach protestanckich – ks. dr R. Pracki
15.00–16.30 – Problemy współczesnego przepowiadania – ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII (Fran1 015)

Terminy zajęć:
ks. dr J. Tofiluk, prof. ChAT - 3 listopada, 17 listopada w godz. od 13.15 do 16.30
ks. dr hab. P. Nowakowski, prof. UPJPII - 27 października, 24 listopada w godz. od 13.15 do 16.30
ks. dr R. Pracki - 1 grudnia, 8 grudnia, 15 grudnia
ks. dr hab. H. Sławiński, prof. UPJPII - 6 października, 13 października, 10 listopada, 12 stycznia w godz. od 13.15 do 16.30, w pozostałe czwartki wg planu