Współpraca


1. Studium Katechumenalne
Studium Katechumenalne jest adresowane do każdego, kto pragnie umocnić swoją wiarę i świadomość religijną, trafniej reagować na współczesne potrzeby i wyzwania związane z wiarą i kształtowaniem postaw etycznych i pełnić misję formatora w katechumenacie.

Studium kształci osoby świeckie, kleryków, kapłanów i siostry zakonne w zakresie Biblii, liturgii i duchowości liturgicznej oraz formacji wiary.

Przygotowuje do umiejętnego towarzyszenia na drodze wiary osobom nieochrzczonym, nie w pełni wtajemniczonym w chrześcijaństwo (bez bierzmowania i Eucharystii), przeżywającym kryzys wiary oraz pragnącym włączyć się do wspólnoty Kościoła katolickiego.

Studium trwa 2 lata. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki od godziny 17.00 do 20.00. W ostatnim roku słuchacze mają możliwość odbycia praktyki duszpasterskiej w Ośrodku Katechumenalnym przy kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie.

Kontakt: Ośrodek Katechumenalny, ul. Sławkowska 24/3, 31-014 Kraków; katechumenat@upjp2.edu.pl ; nr. tel. 605 371 075

2. Szkoła Zakrystianów
Szkoła Zakrystianów powstała w 2011 roku z inicjatywy Ośrodka Formacji Liturgicznego św. Jana Chrzciciela w Zawichoście.
Celem Szkoły jest przygotowanie zakrystianów i zakrystianek do świadomej i pogłębionej teologicznie posługi w Kościele.

Na program Szkoły składają się wykłady, zajęcia praktyczne i warsztaty.
Wykłady: historiozbawczy wymiar liturgii; teologia roku liturgicznego; teologia sakramentów; kult i kultura; księgi, szaty i paramenty liturgiczne; przestrzeń liturgiczna; wystrój przestrzeni liturgicznej; duchowość zakrystianek i zakrystianów.
Zajęcia praktyczne: posługa w przestrzeni liturgicznej (zajęcia w katedrze sandomierskiej); konserwacja naczyń, szat liturgicznych i dzieł sztuki (zajęcia w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu).
Warsztaty: pielęgnacja i odpowiednie przechowywanie roślin; dbałość o kwiaty i rośliny ozdobne; sposoby przedłużania żywotności kwiatów ciętych i zieleni; teoria barw i kompozycji w dekoracjach; praktyczne rady dotyczące kompozycji kwiatowych; sztuka układania kwiatów w naczyniach.

Zajęcia odbywają się każdego roku w pierwszym tygodniu września i trwają jeden tydzień. Prowadzą je doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Bliższych informacji o Szkole udziela:
Ośrodek Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście
ul. 11 Listopada 5
27-630 Zawichost
tel. 722 295 257
email: zawichost@jadwizanki.pl

http://www.zawichost.jadwizanki.pl/


3. Podyplomowe Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Więcej informacji: http://www.retoryka.polonistyka.uj.edu.pl/