Publikacje


1. Seria "Misterium Christi", red. W.J. Świerzawski, A. Sielepin CHR (podręczniki)

Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2012.
Historia liturgii, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2012.
Msza Święta, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2012.
Sakramenty i sakramentalia, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2013.
Liturgia uświęcenia czasu, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2013.
Rok liturgiczny, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2013.
Sztuka w liturgii, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2013.
Formacja liturgiczna, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2013.

2. Seria "Ad Dominum"

Inicjacja liturgiczna, red. A. Sielepin CHR, J. Superson SAC, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2011.
Modlitwa liturgiczna, red. A. Sielepin CHR, J. Superson SAC, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2012.
Szata liturgiczna, red. A. Sielepin CHR, J. Superson SAC, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2016.

3. Seria "Christianus fit"

A. Sielepin CHR, Wejdźcie do Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2005.
A. Sielepin CHR, Zostaliście wybrani, Wydawnictwo M, Kraków 2006.
A. Sielepin CHR, Odrodziliście się w Chrystusie, Wydawnictwo M, Kraków 2006.
A. Sielepin CHR, Trwajcie w wierze, Wydawnictwo M, Kraków 2006.
A. Sielepin CHR, Ku nowemu życiu. Teologia i znaczenie chrześcijańskiej inicjacji dla życia wiarą, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014.

4. Seria "Ad fontes liturgicos"

Powrót do źródeł, red. P. Nowakowski CM, J. Mieczkowski, Kraków 2012.
Дослідження джерел єпископського богослуження, "Bohoslovia" 71 (2010-2011), s. 5-106.
Liturgice hnutie ako dosledok navratu k liturgickim pramenom, red. V. Bohach, M. Mojzes, Presov 2012.
Reformy liturgii a powrót do źródeł, red. P. Nowakowski CM, J. Mieczkowski, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014.
Літургійні коментарі як джерело літургіології, red. Bacиль Pyбeйko, Biдabнiцтвo Yкpaїнcьkoгo кaтoлицькoгo yнiвepcитeтy, Львiв 2015.
Žalmy ako prameň liturgického života, red. Vojtech Boháč, Marcel Mojzeš, Martin Tkáč, Prešov 2015.
W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018), Kraków 2019.

5. Seria "Wielcy mówcy Kościoła"

K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2004.
K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005.
Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, red. K. Panuś, Kraków 2006.
E. Staniek, Wielcy mówcy Kościoła starożytnego, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007.
K. Panuś, Wielcy mówcy katedry na Wawelu, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2008.

6. Seria "Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych", red. K. Panuś

Kazania maryjne, oprac. R. Mazurkiewicz, K. Panuś, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2014.
Kazania funeralne, oprac, K. Panuś, M. Skwara, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2014.
Kazania pasyjne, oprac. J. Gruchała, K. Panuś, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2014.

7. Seria "Redemptoris Missio", red. W. Przyczyna (zob. http://kraskaz.upjp2.edu.pl/)

W drodze na ambonę, red. G. Siwek CSsR, Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego, Kraków 1991.
W. Przyczyna CSsR, Teologia ewangelizacji, Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego, Kraków 1992.
G. Siwek CSsR, Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego, Kraków 1992.
Rekolekcje dla młodzieży, red. W. Przyczyna CSsR, Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego, Kraków 1993.
Z zagadnień współczesnej homiletyki, red. W. Przyczyna CSsR, Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego, Kraków 1993.
Fenomen kazania, red. W. Przyczyna CSsR, Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego, Kraków 1994.
G. Siwek CSsR, Rekolekcje dla dorosłych, Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego, Kraków 1994.
R. Zerfass, Od aforyzmu do kazania, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1995.
R. Zerfass, Od perykopy do homilii, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1995.
Rekolekcje dla dzieci, red. W. Przyczyna CSsR, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1996.
D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1996.
Sługa Słowa, red. W. Przyczyna CSsR, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1997.
G. Siwek CSsR, Homilie obrzędowe, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1997.
A. Baczyński, Telewizja w służbie ewangelizacji, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1998.
Słuchacz Słowa, red. W. Przyczyna CSsR, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1998.
Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Rekolekcje dla młodzieży, red. W. Przyczyna CSsR, G. Siwek CSsR, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1999.
G. Siwek CSsR, Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1999.
W. Przyczyna CSsR, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2000.
G. Siwek CSsR, Kazania maryjne, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2001.
Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna CSsR, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2001.
Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna CSsR, Wydawnictwo M, Kraków 2002.
K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Wydawnictwo M, Kraków 2003.
Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, red. P. Urbański, Wydawnictwo M, Kraków 2003.
Msza Święta w telewizji?, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2006.
G. Siwek CSsR, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania, Wydawnictwo M, Kraków 2007.
Polska bibliografia homiletyczna 1945–2005, red. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Wydawnictwo M, Kraków 2007.
Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, red. M. Kubiak, W. Przyczyna, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2008.
H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Wydawnictwo M, Kraków 2008.
Liturgia i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2010.
G. Siwek CSsR, Rekolekcje wczoraj i dziś, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011.
Metodologia teologii praktycznej, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2011.
W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, wyzwania, Wydawnictwo M, Kraków 2013.
Polityka na ambonie?, red. W. Przyczyna i L. Szewczyk, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2015.
Słowo, obraz, dźwięk w mszach świętych z udziałem dzieci, red. Henryk Sławiński, Wiesław Przyczyna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2019.

8. Seria "Teolingwistyka", red. Wiesław Przyczyna

Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004.
D. Zdunkiewicz-Jedynak, Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga, Tarnów 2006.
Świat słowa Jana Pawła II, oprac. M. Dalgiewicz, Tarnów 2007.
Bibliografia języka religijnego 1945-2005, oprac. M. Makuchowska, Tarnów 2007.
Język katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008.
Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, t. I-II, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tarnów 2009.
A. Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Tarnów 2010.
Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010.
M. Wojtak, Współczesne modlitewniki wobec przeobrażeń dyskursu religijnego, Tarnów 2011.
R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011.
Funkcje wypowiedzi religijnych, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2014.
I. Rutkowska, Niepojęty świat duszy. Język doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej, Tarnów 2017.
Nowa ewangelizacja. Język - teologia - kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów 2017.
Język w liturgii, red. B. Drabik, W. Przyczyna, Tarnów 2018.
M. Wojtak, Do Boga..., o Bogu..., przed Bogiem... Gatunki przekazu religijnego w analizie filologicznej, Tarnów 2019.


9. Seria "Ancilla Verbi", red. Henryk Sławiński

H. Sławiński, Znak zwycięstwa. Symbolika Krzyża w liturgii sakramentów świętych, Włocławek 2001.
Komisja do spraw Życia i Posługi Kapłanów przy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich USA, „Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, przekł. i wprow. H. Sławiński, Włocławek 2002.
Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, przekł., oprac. i red. H. Sławiński, Kraków 2015.
Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, red. H. Sławiński, Kraków 2017.
T. Krzesik OMI, Problematyka czyśćca w polskim przepowiadaniu po Soborze Watykańskim II, Kraków 2017.
A. Cygański, Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II, Kraków 2018.
H. Sławiński, Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. Recepcja współczesnego nauczania Kościoła w „Dyrektorium homiletycznym”, Kraków 2018.