Plan studiów


PLAN STUDIÓW W ROKU 2018/2019

SEMESTR I:

1. Studia z teologii liturgicznej

Wykłady podstawowe:
1. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
2. Sakramenty uzdrowienia (historia, liturgia i teologia)
3. Sakramenty w służbie komunii (historia, liturgia i teologia)
4. Celebracja sakramentów w tradycji prawosławnej, katolickich Kościołach wschodnich i tradycjach protestanckich
5. J. łaciński
6. Metodologia ogólna teologii


Wykład monograficzny:
1. Kulturowe uwarunkowania przepowiadania słowa Bożego
2. Historia ksiąg liturgicznych

Wykłady fakultatywne:
1. Przepowiadanie ślubne i pierwszokomunijne


2. Studia z teologii homiletycznej

Wykłady podstawowe:
1. Przepowiadanie ślubne i pierwszokomunijne
2. Przepowiadanie chrzcielne
3. Kulturowe uwarunkowania przepowiadania słowa Bożego
4. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
5. Metodologia ogólna teologii

Wykład monograficzny:
1. Celebracja sakramentów w tradycji prawosławnej, katolickich Kościołach wschodnich i tradycjach protestanckich
2. Sakramenty w służbie komunii (historia, liturgia i teologia)

Wykłady fakultatywne:
1. Historia ksiąg liturgicznychPLAN STUDIÓW W ROKU 2017/2018

SEMESTR II:

1. Studia z teologii liturgicznej

Wykłady podstawowe:
1. Eucharystia: ofiara, obecność, uczta
2. Modlitwy eucharystyczne mszału rzymskiego
3. Ars celebrandi
4. Język łaciński
5. Ars docendi

Wykład monograficzny:
1. Pascha w judaizmie, Boża Liturgia w tradycji bizantyjskiej, Eucharystia katolickich Kościołów wschodnich, Wieczerza Pańska w tradycjach protestanckich
2. Przepowiadanie eucharystyczne

Wykłady fakultatywne:
1. Komunikacja duszpasterska
2. Anafory wschodnie

2. Studia z teologii homiletycznej i komunikacji religijnej

Wykłady podstawowe:
1. Przepowiadanie eucharystyczne
2. Komunikacja duszpasterska
3. Przepowiadanie pogrzebowe
4. Pascha w judaizmie, Boża Liturgia w tradycji bizantyjskiej, Eucharystia katolickich Kościołów wschodnich, Wieczerza Pańska w tradycjach protestanckich
5. Ars docendi

Wykłady monograficzne:
1. Eucharystia: ofiara, obecność, uczta
2. Ars celebrandi

Wykłady fakultatywne:
1. Modlitwy eucharystyczne mszału rzymskiego
2. Anafory wschodnieSEMESTR I:

1. Studia z teologii liturgicznej

Wykłady podstawowe:
1. Geneza i znaczenie chrześcijańskiego świętowania
2. Triduum Paschalne (historia i teologia)
3. Historia teologii liturgii
4. Metodologia ogólna teologii (I rok)
5. Język łaciński

Wykład monograficzny:
1. Homiletyczna analiza perykop biblijnych


Wykłady fakultatywne:
1. Od liturgii synagogalnej do chrześcijańskiej liturgii słowa
2. Przepowiadanie a sakramentalia
3. Sługa i słuchacz Słowa

2. Studia z teologii homiletycznej i komunikacji religijnej

Wykłady podstawowe:
1. Homiletyczna analiza perykop biblijnych
2. Od liturgii synagogalnej do chrześcijańskiej liturgii słowa
3. Przepowiadanie a sakramentalia
4. Sługa i słuchacz słowa Bożego
5. Metodologia ogólna teologii (I rok)

Wykłady monograficzne:
1. Historia teologii liturgii
2. Triduum Paschalne (historia i teologia)

Wykłady fakultatywne:
1. Geneza i znaczenie chrześcijańskiego świętowania

PLAN STUDIÓW W ROKU 2016/2017

S E M E S T R II:

1. Studia z teologii liturgicznej

Wykłady podstawowe:
1. Przestrzeń liturgiczna w Kościele Rzymskokatolickim
2. Pneumatologia liturgiczna
3. Historia liturgii w epokach kulturowych
4. Metodologia szczegółowa: teologia liturgiczna
5. J. łaciński
6. Ars docendi

Wykład monograficzny:
1. Przestrzeń i muzyka sakralna w judaizmie, tradycji bizantyjskiej, tradycjach protestanckich

Wykłady fakultatywne:
1. Przepowiadanie rekolekcyjne
2. Przepowiadanie pasyjne

2. Studia z teologii homiletycznej

Wykłady podstawowe:
1. Przepowiadanie pasyjne
2. Przepowiadanie rekolekcyjne
3. Przepowiadanie misyjne
4. Przestrzeń i muzyka sakralna w judaizmie, tradycji bizantyjskiej, tradycjach protestanckich
5. Metodologia szczegółowa: teologia homiletyczna
6. Ars docendi

Wykład monograficzny:
1. Przestrzeń liturgiczna w Kościele Rzymskokatolickim

Wykłady fakultatywne:
1. Pneumatologia liturgiczna
2. Historia liturgii w epokach kulturowych

SEMESTR I:

1. Studia z teologii liturgicznej

Wykłady podstawowe:
1. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
2. Sakramenty uzdrowienia (historia, liturgia i teologia)
3. Sakramenty w służbie komunii (historia, liturgia i teologia)
4. Celebracja sakramentów w tradycji bizantyjskiej, katolickich Kościołach wschodnich i tradycjach protestanckich
5. J. łaciński

Wykład monograficzny:
1. Problemy współczesnego przepowiadania

Wykłady fakultatywne:
1. Metodologia ogólna teologii
2. Przepowiadanie pierwszokomunijne


2. Studia z teologii homiletycznej

Wykłady podstawowe:
1. Przepowiadanie ślubne
2. Przepowiadanie pierwszokomunijne
3. Przepowiadanie chrzcielne
4. Problemy współczesnego przepowiadania
5. Metodologia ogólna teologii

Wykład monograficzny:
1. Celebracja sakramentów w tradycji bizantyjskiej, katolickich Kościołach wschodnich i tradycjach protestanckich
2. Sakramenty w służbie komunii (historia, liturgia i teologia)

Wykłady fakultatywne:
1. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej