O nas


Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia, założony w roku 1968 przez Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego, Karola Wojtyłę, istnieje i działa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej: PAT).

Celem Instytutu Liturgicznego jest pogłębianie wiary i życia chrześcijańskiego przez odnowę liturgiczną, przepowiadanie słowa Bożego i komunikację religijną w duchu nauki Soboru Watykańskiego II. Zadanie to Instytut spełnia przez działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, formacyjną, szkoleniową i popularyzatorską.

Instytut prowadzi studia doktoranckie w zakresie teologii liturgicznej, teologii homiletycznej i komunikacji religijnej. Ich specyfiką jest ujmowanie doktryny katolickiej w kontekście innych wyznań chrześcijańskich i judaizmu. Studia te są przeznaczone dla absolwentów teologii, którzy legitymują się tytułem zawodowym magistra teologii. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz zaproszeni wykładowcy z innych uczelni oraz z innych wspólnot chrześcijańskich i wspólnoty żydowskiej.

Zajęcia odbywają się w środy i czwartki każdego tygodnia. Istnieje też możliwość kształcenia na odległość z wykorzystaniem e-learningu.

Absolwent studiów odznacza się:
- gruntowną wiedzą z zakresu liturgii katolickiej;
- znajomością liturgii innych wyznań chrześcijańskich i religii judaistycznej;
- pogłębioną wiedzą na temat głoszenia słowa Bożego w liturgii i poza nią;
- umiejętnością komunikowania się w przestrzeni liturgicznej, pozaliturgicznej i duszpasterskiej;
- przygotowaniem do współpracy z przedstawicielami innych wyznań i judaizmu;
- zrozumieniem kontekstu kulturowego celebracji liturgicznej, głoszenia słowa Bożego i komunikacji religijnej;
- przygotowaniem do życia w pluralistycznym społeczeństwie;
- znajomością specyfiki pracy w katechumenacie.

Atutami studiów są:
- doświadczona kadra naukowa reprezentująca główne wyznania chrześcijańskie i judaizm;
- dostęp do bazy naukowej Instytutu Liturgicznego;
- możliwość korzystania z unikatowych pozycji liturgicznych, znajdujących się w kolekcji Jana Pawła II;
- współpraca ze Szkołą Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- praktyki w ośrodku katechumenalnym;
- wyjątkowy klimat naukowy Krakowa (kościoły, święci, liczne archiwa i biblioteki).