Katedra Komunikacji Religijnej


Opis:

Katedra zajmuje się różnymi obszarami komunikacji religijnej. Głównym przedmiotem zainteresowań są: komunikacja w ramach liturgii, komunikacja podczas nabożeństw ludu chrześcijańskiego i komunikacja duszpasterska typu: duszpasterz – wspólnota parafialna, duszpasterz – małe grupy, duszpasterz – wierny.