Katedra Homiletyki


Opis:

Katedra zapoznaje słuchaczy z historią kaznodziejstwa, teologią przepowiadania, elementami konstytutywnymi kaznodziejstwa, językiem, stylem i kompozycją wypowiedzi kaznodziejskiej oraz ukazuje różne typy kaznodziejskiego przepowiadania.