Katedra Historii Liturgii


Opis:

Katedra podejmuje następujące kierunki badawcze: historia rzymskiej liturgii stacyjnej; liturgia obrządku słowiańskobizantyjskiego w użyciu grekokatolików (problem tzw. latynizacji i wzajemnych wpływów – obrządki łaciński i bizantyjski); historia liturgii w Polsce (w kontekście wielonarodowości dawnej Rzeczpospolitej). W swoich badaniach zwraca szczególną uwagę na dotarcie i badanie bezpośrednich źródeł liturgicznych i historycznych.